SJ News II - шаблон joomla Авто

LOGO

         Наршахийнинг "Бухоро тарихи" китобида яна ёзилишича, зоҳид, олим Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Салом Пайкандий (Имом Бухорийнинг устозлари) дейдилар: "Мен тушимда пайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в.ни кўрдим. У киши Бухоронинг Харқон бозорида эдилар. Хабарда келтирилган ўша туяга минган ва бошларига оқ кулоҳ кийган эдилар. Жуда кўп одамлар пайғамбаримиз с.а.в. ни кўриб, хурсандчилик билан пешвоз олар ва у зоти шарифни қаерга туширамиз, дер эдилар. Шунда ҳазрат пайғамбаримиз с.а.в. ни марҳум Абу Ҳафс Кабир уйларига туширдилар. Мен Хожа Абу Ҳафсни кўрдим, у киши пайғамбаримиз с.а.в. ёнларида ўтириб китоб ўқирди. Пайғамбар с.а.в. уч кун у кишининг уйларида бўлдилар. Абу Ҳафс китоб ўқир, шу уч кун ичида пайғамбар с.а.в. унга ҳеч бир эътироз билдирмадилар ва ўқиганларининг ҳаммасини тўғри топдилар".

         Шу ўринда бу ривоятни келтирган муҳаддис Муҳаммад ибн Салом Пайкандий ҳақида икки оғиз сўз. Бу зоти шариф Қоракўлнинг Пайкент шаҳрида туғилган ва ҳижрий 225 (милодий 839) йилда шу ерда вафот этган. Унинг Имом Бухорийга ҳадисдан сабоқ бергани кўпгина манбаларда қайд этилган.

         Манбаларда уламоларнинг Абу Ҳафс Кабир ҳақидаги таърифлари жуда ҳам кўп учрайди. Жумладан, адиб Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Умар шундай ҳикоя қилади: Шоир Лайс ибн Насрдан эшитдим. У айтди: "Биз Расулуллоҳ с.а.в.нинг "ҳар юз йилда замон илмини ислоҳ этадиган аллома чиқади", деган ҳадисларини зикр қилаётган эдик. Бешак-шубҳа фиқҳ, парҳезкорлик ва илмига амал қилишда замон алломаси бу Абу Ҳафс Аҳмад ибн Ҳафс Кабирдир. Ҳадис маърифатида ва билағонликда замон алломаси бу Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорийдир. Душман жамоасини бир ўзи йўқ қилиб, подшоҳ минбари устида қироат қилган замон алломаси Шайх Аҳмад ибн Исҳоқ ас-Сурморийдир. Бу хулосага ҳамма уламолар иттифоқ қилишди".

         Абу Ҳафс Кабир буюк ишончли муҳаддисдир. Аллома Расулуллоҳ с.а.в.дан бир неча ҳадислар ҳам ривоят қилган. Манбаларда бу алломанинг қуйидаги ҳадисни ривоят қилганлари зикр этилган: "Расулуллоҳ с.а.в. айтдилар: "Тўрт нарсага имон келтирмагунча банда мўмин бўлолмайди: Аллоҳнинг ягоналиги ва шериги йўқлигига, Муҳаммаднинг ҳақ пайғамбар этиб юборилганлигига, ўлгандан кейин қайта тирилишга ҳамда тақдирнинг яхшилик ва ёмонлигига".

         Абу Ҳафс Кабир нафақат фиқҳшунос, ҳадисшунос, илоҳиётшунос олим, балки у халқпарвар ҳомий ҳам бўлган. Унинг халққа шафқати шунчалик бўлганки, бир йили Бухорода қимматчилик пайтида у бир харвор буғдойни 100 динорга сотиб олиб, 90 динорга сотган экан. Охири ҳазратнинг кароматидан бир харвор буғдой нархи 10 динорга тушибди. Инсонларга манфаат етиши учун у ўз хазинасини ҳам сарф этибди. Ҳазрати Имом – Абу Ҳафс Кабир бир хонақоҳ бино этмоқчи бўлдилар ва бунинг учун 80 минг динор вақф этишни ният қилдилар. Бироқ истихора ва машварат айлаб айтдиларки, мен мутаваллийнинг вақф шартларига хилоф иш тутишидан қўрқаман. Қиёматда эса унинг азобга тушишини хоҳламайман. Алқисса, хонақоҳ қурилишининг барча сарф-харажатига тенг бўлган 80 минг динор қимматдаги ер ва мулкни фақирлар, ғариб ва толиби илмлар, уламога садақа сифатида бўлиб бердилар.

Аллома Бухорода бир неча масжид ва мадрасалар қуриб, юзлаб илм толибларига ҳанафий мазҳабидан, фиқҳ илмидан сабоқ берган.

         Шу ўринда бир муаммоли масалага ойдинлик киритиш зарур. Кўпгина Шарқ муаррихлари асарларида ислом тарихидаги биринчи тизимли мадраса 1066 йилда салжуқий вазир Низом ул-Мулк томонидан Бағдодда барпо этилган деб қайд қилинган. Аммо Бағдод мадрасасидан қарийб бир аср аввалроқ – Бухорода Форжак мадрасаси қурилган. 936 йилда Бухорода содир бўлган ёнғин чоғида бу мадраса ўт ичида қолган. Куйиб кетган бу таълим муассасасидан кейин Бухорода Абу Ҳафс Кабир мадрасаси барпо этилган. Бу ерда алломанинг ўзи, ўғли Абу Ҳафс Сағир, кейинчалик невараси Абдуллоҳ ибн Муҳаммад қатор зукко мударрислар билан биргаликда фиқҳ, ҳадис, калом, тасаввуф каби илмлардан сабоқ беришган. Абу Ҳафс Кабирнинг завжаи муҳтарамаси ҳам йирик фиқҳшунос олима бўлиб, аёлларга сабоқ берган.

         Манбаларда ёзилишича, X асрнинг таниқли қозиси Абу Бакр Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Али ибн Шоҳивайҳ (ваф.ҳ.361/м.971 й.) Бухорога бориб, Абу Ҳафс Кабир мадрасасида таълим олган. Яъни мазкур мадраса бу санадан олдинроқ ҳам бўлган. Наршахий "Кулар Текин мадрасаси"ни зикр этади. Бу тахминан ҳ.163/м.779 йили бўлган. Бу бизни иккинчи ҳижрий/ саккизинчи милодий аср ўрталарида Бухорода масжиддан мустақил тизимли мадрасалар бўлган, деган фикрга олиб келади. "Равзат ул-жаннот" ("Жаннат боғлари") китоби муаллифи Ал-Хавонсорийнинг қуйидаги гапи фикримиз далилидир: "Биринчи қурилган мадраса Бухорода бўлган". Шунингдек, бу фикрни ислом мадрасалари тарихини ўрганган ироқлик профессор Ножий Маъруф ҳам бир неча китобида маъқуллайди.

         Мадрасалар нафақат илмий муассаса, балки узоқ ўлкалардан келадиган олимлар ва талабалар учун яшаш маскани ҳам бўлган. Имом Абу Ҳафс Кабир Бухорийнинг мадрасаси ислом оламининг турли ўлкаларидаги олимлар ва толиби илмларнинг орзу қилган мадрасаси бўлган. Бу мадрасаларнинг Бухородаги, умуман Марказий Осиёдаги аҳоли орасида исломни ёйишда ҳиссаси беқиёс бўлган.

Наршахийнинг гувоҳлик беришича, Ҳазрат Абу Ҳафснинг уйи сақланиб қолмаган, лекин масжидлари ўша асрда сақланган экан.

         Абу Ҳафс Кабир ҳижрий 217/милодий 832 йилнинг муҳаррам/февраль ойида Бухорода вафот этган ҳамда Дарвозаи Нав – ҳозирги Ҳазрати Имом дарвозаси олдидаги қадимий қабристонга дафн қилинган. Аллома қабри жой олган тепаликни Хожа Имом Абу Ҳафс тепалиги дейдилар. "Бухоро тарихи"да ёзилишича, "У ерда масжидлар ва ибодатхоналар бўлиб, ҳамиша мужовирлар келиб турадилар. Халқ унинг гўри тупроғини табаррук деб билади. У жойни "Ҳақраҳ дарвозаси" дейилишига сабаб шуки, одамлар ўша ерда, марҳум Хожа Абу Ҳафс ҳузурига келиб фатво олар эдилар ва бу фатвони ҳақ деб билар эдилар ва шу жиҳатдан улар Ҳақраҳни "Ҳақ" деб атаганлар".

         Абу Ҳафс Кабирнинг "Фатовойи Абу Ҳафс" (Абу Ҳафснинг фатволари) тўплами ислом оламида маълум ва машҳур бўлган, бироқ бизнинг кунимизгача етиб келмаган. Лекин ўтмиш ислом олимларининг қайси бир фиқ¬ҳий ёхуд фатво китобини варақламанг, албатта унда бу аллома фатволарига дуч келасиз. Жумладан, "Фатовойи оламгирия", "Шарҳ ул-ҳидоя", "Ал-Мабсут", "Ал-Баҳр ур-роиқ", "Фатҳ ул-қадир", "Ал-Муҳит ал-Бурҳоний фил-фиқҳ ан-нуъмоний", "Тахриж мин фатава Абу Ҳафс ал-Кабир ал-Бухорий", "Ҳайрат ул-фуқаҳо", "Салоти Масъудий", "Чаҳор китоб", "Маслак ул-муттақин" ва бошқа кўплаб мўътабар китобларда алломанинг фатволаридан истифода қилинган.

         Алломанинг ўғли Абу Ҳафс Сағир (Кичик Абу Ҳафс) ҳам отаси сингари фиқҳ илмида пешқадам бўлган. Унинг номи манбаларда Фақиҳ Абу Абдуллоҳ деб ҳам зикр этилган. Тўлиқ исми Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Ҳафс аз-Забарқон ал-Бухорий бўлган. У ислом ақидаси ва фалсафасига оид "Ал-Имон" номли китоб муаллифидир. Фиқҳ илмига доир "Фатово Абу Абдуллоҳ" китоби ислом ҳуқуқшунослиги бўйича мўътабар манбалардан бири ҳисобланади. Асарнинг қўлёзмаси Мисрдаги "Мустафоия" электрон кутубхонанинг қўлёзмалар фондида 071005 рақам билан сақланмоқда. Асарнинг илмий-танқидий нашри "Абу Абдуллоҳ ал-Бухорий ва масоилуҳу ал-ижтиҳадия ва ихтияратуҳу ал-фиқҳия" ("Абу Абдуллоҳ Бухорий ва унинг мужтаҳидлик масалалари ҳамда фиқҳий ихтиёри") номи билан араб ўлкаларининг бирида амалга оширилган. Шунингдек, калом илмларининг турли масалалари ёритилган "Ал-Аҳвоъ вал ихтилоф" (Ҳавойи гаплар ва келишмовчиликлар"), "Ар-Радду алал-Лафзийя" ("Юзаки қаровчиларга раддия") каби асарлар ёзган.

         Бироқ бу китобларнинг тақдири ҳозирги илм аҳлига номаълум.

         Зукко олим, обид, фақиҳ, валиюллоҳ сифатида элга танилган Абу Ҳафс Сағир падари бузруквори сингари ҳанафия мазҳабини Ўрта Осиёда ёйишда жонбозлик кўрсатган мард инсон бўлган. IX аср бошларида Хуросонда ноиблик мансаби тоҳирийлар қўлига ўтгач, улар мустақил сиёсат олиб боришга ҳаракат қила бошлаганлар. Араблар ҳукмронлиги тугаб, ҳокимият маҳаллий раҳбарлар қўлига ўтган бўлса ҳам бу ҳол халқнинг аҳволини яхшиламади, меҳнат аҳлини эзиш кучаяверди. Хуросон ноибининг укаси Ҳусайн ибн Тоҳир Аттоий Хоразмни босиб олгач, у ерда кўплаб лашкар тўплагандан кейин 874 йилда Бухорога юриш бошлади. Шаҳар аҳолиси босқинчиларга қарши мардонавор курашиб, ғалабани қўлга киритишига сал қолганда Ҳусайн ибн Тоҳир жарчи қўйиб, бухороликларга омонлик эълон қилди. Қуролланган халқ бу хабарнинг ҳийла эканини билмай жанг майдонини тарк этади. Бундан фойдаланган душман қилични ишга солиб, кўплаб шаҳарликларни ҳалок этди, хонадонларни талади. Ана шундай таҳликали дамларда Абу Ҳафс Сағир Самарқанддаги подшоҳ Наср ибн Аҳмад Сомонийга мактуб ёзиб, Бухорога ҳоким юборишни илтимос қилади. Тез орада подшоҳ укаси Исмоил ибн Аҳмад Сомонийни Бухорога амир этиб жўнатади.

         Янги амир Бухородаги вайронагарчилик ва нотинчликни кўриб, бу ерга келганига дастлаб пушаймон бўлади. Аммо Абу Ҳафс Сағир ва бошқа уламолар унинг кўнглини кўтарадилар, маслаҳатлари билан давлатни бошқаришга ёрдамлашадилар. Исмоил Сомоний илгари араб заминдорларига қарашли катта қишлоқлардаги ерларни сотиб олиб, уларни вақф ва иқта тариқасида маҳаллий уламолар ва бойларга инъом қилди, натижада унинг ҳукмронлиги мустаҳкамланиб, Мовароуннаҳр ва Хуросонда араблардан мустақил катта давлат тузишга муваффақ бўлади.

         Ана шу амирни қўллаб-қувватлаган, унга маслаҳатлар берган Абу Ҳафс Сағир ҳижрий 264/милодий 877 йилда вафот этиб, отаси ҳазрат Абу Ҳафс Кабир ёнига дафн қилинган.

         Абу Ҳафс Кабирнинг невараси Абдуллоҳ ибн Ҳафс ҳам фиқҳ илмининг донишманди бўлган.

         Маълумки, мозорларга барча замон ва маконларда ислом маданиятининг муҳим қисми сифатида қаралган. Чунки ислом дини таълимоти бўйича, инсон вафот этганида ҳам худди тириклигидек азизу мукаррам. Марҳумни ювиш ва дафн этишда махсус қонун-қоидалар шарт бўлган. Бухорога ислом дини киргач, одамлар мар¬ҳумларни исломий урф-одат бўйича дафн этишган. Даврлар ўтиши, одамлар сонининг ортиши натижасида, шаҳарда мозорлар кўпайган.

Тарихий манбаларда Бухорода бир қанча табаррук мозорлар борлиги зикр этилган. Калобод маҳалласидаги "Қузоти сабъа" (Етти қози) мақбараси, унинг ёнида амир ва улуғлар дафн этилган "Судур мозори" (Садрлар мозори), "Беҳиштиён" (Жаннатийлар) мозори, "Ҳавз ул-миқдом" мозори, "Дол мозори", "Мақбарату боби Мансур" (Мансур дарвоза мозори), "Боб ул-мажус" (Мажусийлар дарвозаси), "Фағсодара мозори" ва Фақиҳ Абу Ҳафс ал-Кабир мозори шулар жумласидандир. Абу Ҳафс ал-Кабир мозори табаррук зиёратгоҳга айланиб қолган ва унга "Тариқ ул-ҳақ" (ҳақ йўл) деб ном берилган. Чунки одамлар у ерга фатволарини олиб бориб, мерос бўлиб қолган одатга кўра истихора қилишган. Алломанинг қабри халқимизнинг Бухоро шаҳридаги энг серқатнов ва гавжум зиёратгоҳларидан бири сифатида эъзозланган, бухороликлар мазкур мозорда дафн қилинишни ўзларига фахр деб билишган, қиёмат куни Ҳазрат Абу Ҳафс Кабир билан бирга бош кўтарайлик, деб умид қилишган.

 

Комилжон РАҲИМОВ,

ЎзР ФА Шарқшунослик институти

кичик илмий ходими

Read 242 times
Share this article

banner tiu

Biz bilan bog'lanish

      

       100011, Toshkent shahar,

       Abdulla Qodiriy ko'chasi, 11-uy

       Tel: +998 (71) 244-00-91

       e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

       fax: 244-00-65

 

Top