SJ News II - шаблон joomla Авто

LOGO

Maqola_UZ (323)

Rate this item
(0 votes)

Islom dunyosining Samarqand, Eron, Bag‘dod,Urganch shaharlarida VI-XV asrlarda ilm-fan, qomusiy bilimlar, kitoblar, ilmiy-tadqiqot va munajjimlik qurilmalari hamda ulamolarni o‘zida mujassam etgan maxsus ilmiy va ma’naviy-ma’rifiy muassasalar rivojlandi. Akademiyalar, bilim uylari, donishmandlar uyi, dorulfununlar, kutubxonalar, rasadxonalar shular jumlasidandir. Shunday ilmiy dargohlardan biri akademiyadir. Akademiya bu oliy, ilmiy tashkilotdir. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, Xurosondagi dastlabki akademiya Eronning Xuziston viloyatidagi Gundishapur shahrida VI asrda tashkil etilgan[1]. Bu paytda hukmdor Sosoniylardan bo‘lgan Xisrav I Anushervon edi. Akademiya tarkibida fanning boshqa bo‘limlaridan tashqari alohida shifoxona, dorixona,dorivor o‘simliklar yetishtiradigan bog‘ ham bo‘lgan. Akademiya shifoxonasida nafaqat bemorlarni davolash va bo‘lg‘usi tabiblarni tayyorlash,balki ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish ham yaxshi yo‘lga qo‘yilgan.Gundishapur akademiyasi 300 yildan ortiq faoliyat ko‘rsatgan.O‘z faoliyatini esa arablar urushidan keyin tugatgan.Islom olamidagi ilk akademiyaga Bag‘dodda xalifa al-Mamun asos soladi. 830-yili Bag‘dodda tarjimon va olimlardan iborat” Bayt al hikma’’ degan ilmiy uyushma tuziladi.Uyushma a’zolari qadimgi Yunon va Sharq xalqlari yaratgan asarlarini yig‘ish,o‘rganish va ularni arab tiliga tarjima qilish hamda tabiiy fanlar bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanadi.Ana shu uyushma olimlarining salohiyati asosida Bag‘dod akademiyasiga asos solinadi. U arabchada “Bayt ul-hikma” ya’ni “Donishmandlar uyi”deb atalgan. Bu akademiyaga o‘z davrining yirik olimlari to‘planib, ular orasida O‘rta Osiyolik olimlardan Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Marvaziy,Yahyo ibn Abu Mansur, Sayyid al-Javhariy, Ahmad al-Farg‘oniy va boshqalar bor edi.

         Akademiya bir nechta qismlardan:olimlar istiqomat qiladigan va ishlaydigan bo‘limlardan, kutubxona va rasadxonalardan tarkib topadi.Akademiyaning ikkita rasadxonasi bo‘lib,ulardan biri 828-yilda Bag‘dodda ikkinchisi esa, 821-yilda Damashqda tashkil etilgan. Rasadxonalarda kuzatish va tekshirish uchun yangi astronomik asboblar-murakkablashgan usturlob, oyning tutilish diski kabilar yaratilgan.Al-Xorazmiy boshchiligidagi olimlar bu asboblar yordamida yer meridianining bir darajasi uzunligini, ekliptikani ekvatorga og‘ishini, fazoviy yoritqichlarda bo‘ladiga turli hodisalar,ularning harakatlari va sferik koordinatalarini aniqlaganlar. Shunindek, Al-Xorazmiy nol sonini ixtiro qiladi,shu tufayli hozir foydalanilayotgan sonlarning o‘nlik pozitsion tizimi butun dunyoga tarqaladi. Akademiyada xizmat qilgan olimlardan yana biri Ahmad al-Farg‘oniydir. Ahmad al-Farg‘oniy Bag‘dod va Damashq shaharlarida olib borilgan astronomik tajribalarda faol qatnashgan. Al-Farg‘oniy boshchiligidagi akademiya olimlari 861-yili Qohira atrofidagi Ravdo oroliga o‘rnatilgan nilometrni ta’mirlagan.Nil daryosi bo‘yida qurilgan bu qadimgi gidrotexnikani akademiya olimlari tomonidan ta’mirlanishi Misr qishloq xo‘jaligi uchun nihoyatda ahamiyatli edi. Bag‘doddagi akademiyaning faoliyati ko‘pgina mamlakat va xalqlar uchun ahamiyatli edi. Olimlar akademiyada faoliyat yuritishga oshiqar edilar. Olimlar olgan bilimlarini o‘z xalqi orasida yoyardilar. Akademiya dunyo ilm-ma’rifatining asosiy o‘choqlaridan biri edi.

         Akademiya nafaqat oliy o‘quv yurti bo‘lgan,balki shu yurt uchun faxr tuyg‘usi bo‘lgan, chunki Akademiyaning bo‘lishi davlatga obro‘ olib kelar edi. Lekin keyinchalik akademiyaning faoliyati uzoqqa bormadi. 1258-yida mo‘g‘ullarning mamlakatga bostirib kirishi va ilmiy- madaniy,manaviy –ma’rifiy boyliklarni yo‘q qilishi,olimlarning qul qilib olib ketilishi akademiya faoliyatini to‘xtashiga olib keldi[2].

         XI asr boshlarida esa, Xorazmda vujudga kelib, keng faoliyat ko‘rsatgan mashhur “Ma’mun akademiyasi” ilm-fan ravnaqiga ijobiy ta’sir etdi. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Nasr Mansur ibn Iroq singari ilm peshvolari ham dastlab shu fan maskanida ulg‘ayib, kamolot bosqichiga ko‘tarilganlar.Bu davrda Movarounnahrda ilm-fan yuksaldi,hozirgi zamon fanining ko‘plab tarmoqlari va yo‘nalishlariga chinakam poydevor yaratildi. Xususan,algebra,astronomiya, tibbiyot, geologiya, geodeziya,jug‘rofiya,falsafa singari dunyoviy fanlarning tamal toshi shu davrda qo‘yildi.Lekin 1017-yilda Mahmud G‘aznaviyni Xorazmga bostirib kirishi va olimlarning olib ketilishi ajademiyaning faoliyatiga salbiy ta’sir etdi. O‘rta asrlarda ilmiy ishlarni akademiyalar shaklida tashkil etish an’anaga aylanib, bu jarayon ushbu o‘lkalarda keyingi asrlarda ham davom ettiriladi. XV asrda Samarqandda Mirzo Ulug‘bek boshchiligida navbatdagi akademiya tashkil topadi. “Samarqand akademiya”si dastavval bundan 225-yil muqaddam mashhur fransuz faylasufi, yozuvchi va tarixchi olim Volter tomonidan e’tirof etilgan. “Ulug‘bek Samarqandda bo‘lib, akademiyaga asos soldi, yer sharini o‘lchashni buyurdi va astronomiya jadvallarini tuzishda ishtirok etdi” deb yozgan edi Volter bu haqda. Darhaqiqat, “Samarqand akademiyasi” 1010-yil Xorazmning qadimiy poytaxti Gurganchda tashkil etilgan “Donishmandlar uyi” (Ma’mun akademiyasi)dan keying ikkinchi “Dor ul-ilm” edi. Tarixda “Ulug‘bek akademiyasi”, “Ulug‘bekning Samarqand astronomik maktabi” deb nom olgan bu akademiyada rasadxona, kutubxona, o‘z davrining oily o‘quv yurti-madrasayi oliya,mudarrislar uchun maxsus xonaqoh va hammomlar bor edi.Bu akademiyada Qozizoda Rumiy,G‘iyosiddin Jamshid Koshoniy,Muhammad Havofiy,Ali Qushchi,Abdulla Birjondiy va boshqalar bor edi.Akademik Qori Niyoziyning yozishicha,Ulug‘bek davrida olimlarning soni 140 taga yetgan ekan.Samarqandda Ulug‘bek rahbarligida barpo etilgan bu ilmiy dargoh matematika,ayniqsa astronomiya sohasida dunyoda olamshumul ahamiyat kasb etgan natijalarga erishdadi.Rasadxonada kuzatishlar tufayli 1018 ta qo‘zg‘almas yulduzlarning astronomik jadvali tuziladi. O‘rta Osiyo,Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlari bo‘ylab joylashgan 683 geografik punktlarning Samarqand kengligiga nisbatan koordinatalari belgilab chiqildi va bu tadqiqot natijalari asosida hozirda dunyo foydalanayotgan matematika va astronomiyaga oid qator asarlar yaratildi. Shuningdek,Ulug‘bekning yil hisobini hozirgi hisob-kitoblarga solishtirgudek bo‘lsak, bor yo‘gi bir minut-u ikki sekundga farq qiladi. Bu XV asr uchun g‘oyat darajada aniqlik bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.Akademiya gurkurab rivojlangan bir paytda mamlakatda urushlar, o‘zaro nizolar,hokimiyat uchun bo‘lgan urushlar, fitna-fasodlar avj oldi.Tabiiyki, bu holatlar akademiyaning rivojiga to‘sqinlik qilmay qolmasdi. Natijada, Ulug‘bek vafotidan so‘ng, ilm-ma’rifatni qadriga yetadigan munosib voris topilmagach, akademiya o‘z faoliyatini to‘xtatdi.

          Xulosa qilib aytganda, ilm-ma’rifatning dunyoga yoyilishida, olimlarni bir joyga to‘plashda, ilmiy-amaliy ishlarni amalga oshirishda akademiyaning o‘rni beqiyos bo‘lgan. Bilamizki, ilm ahlini bir joyga to‘plab, birgalikda hamjihat bo‘lib ish yuritilmas ekan, mamlakatda ilm-fanni rivojlantirish qiyindir. Shunday ekan biz yoshlar mana shunday muqaddas ilm dargohlarida azm-u shijoat bilan birgalikda harakat qilishimiz, yurtimiz ilm-u urfonlarini dunyoga taratmog‘imiz shart.

O‘lmasbek Yunusov,

universitet talabasi

 

[1] “Moziydan sado’’ jurnali.

[2] Encyclopedia of world history. Volume II. 2008.

Rate this item
(0 votes)

Qadimdan turkiy xalqlar bahor, ko‘klam bayrami hisoblangan Navro‘zni o‘zgacha xursandchilik bilan nishonlab kelganlar. Navro‘z so‘zi fors-tojik tilidan olingan bo‘lib, “yangi kun” degan ma'noni bildiradi. Shu sabali ham uni ko‘plab ajdodlarimiz “yangi yil bayrami” deb ham ataganlar”. U qadim-qadimdan xolis niyatli kishilarning sevimli ayyomi boʻlib kelgan. Oʻsha kunlarda hatto urush-janjallar ham toʻxtalgan, gina-qudratlar kechirib yuborilgan. Shohlar el ichidan eng munosib kishilarni taqdirlashgan, ayrim mahbuslarning gunohidan oʻtishgan.

Bahor va yangi ayyom har bir yurakdan muhim joy olgan quvonchli damlarda koʻpchilikning “Navroʻz qayerda va qachon paydo boʻlgan ekan?” - degan savolga “Saodat” jurnalida eʼlon qilingan “Ona qutining saxovati” maqolasida bunga asosli javob berilgan. Unda jumladan: “Keyingi yillarda olib borilgan arxeologik va etnografik izlanishlar Navroʻz bayrami ilk bor xuddi shu zaminda Niso (yaʼni, ayol shahri poytaxti boʻlmish Parfiyona) grek va Ovrupa faylasuflari asarlarida Parfiyada nishonlanganini ashyoviy topilmalar tasdiqladi. Bunga Burgut qal’a, Jomboq qal’a va Niso qoʻrgʻonlarida bunyod qilingan va shu kunlargacha saqlanib qolgan “olov uy” lari yaqqol misol boʻla oladi. Burgut qal’a markazida moviy gumbazli maqbara boʻlgan. Maqbara mehrobida Ona qutining koʻtarilgan qoʻlida Zumrad tosh boʻlgan. Bahorgi teng kunlikda shamsiy hisob bilan hamal oyining birinchi kuni, hozirgi taqvimimiz boʻyicha 22-martda maqbara gumbazidagi tuynukdan quyosh nuri Ona quti qoʻlidagi Zumrad toshiga tushib, sumalak pishirish uchun tayyor turgan qozonning oʻtxonasiga oʻt yoqqan”, deyilgan. Firdavsiyning “Shohnoma”sida yangi yil bayrami shoh Jamshid nomi bilan bogʻlanadi. Jumladan, Jamshid yurtga yaxshilik qilish maqsadida odamlarga kasb oʻrgatadi, temir eritib qurol yasatadi, ip yigirtirib kiyim toʻqitadi, imoratlar barpo qiladi, tabiblik sirlarini ochadi, kema yasaydi, bogʻ bunyod qiladi. Nihoyat, “ishlari gurkirab, berganda meva” bir kuni taxt yasatib, unda osmonga koʻtariladi. Ushbu afsonaga koʻra, xuddi shu kuni Navroʻz nishonlangan. Alisher Navoiy “Tarixi mulki ajam“ (“Ajam shohlari tarixi“) asarida Jamshidning buyuk kashfiyotlari soʻngida ulugʻ Navroʻz ixtiro qilinganligini bayon qiladi. Navoiy yozishicha: “Jamshid “Chihil minor” nomli odamzod koʻrmagan va aqlbovar qilmaydigan baland bino qurib, bu imorat tugandi, olam salomin va ashrov va ahbarin yigʻib, anda azim jashn qildi. Ul vaqtkim, quyosh nuqta eʼtiqodli rabiygʻa taqvil qilib erdi, ul binoda taxt ustiga oʻltirib, adolatsayt va sadosin olamgʻa muntashir qildi va ul kunining otin navroʻz qoʻydi”.

Navroʻzning dunyoga kelishi chuqur ilmiy asoslangan koinot va tabiat qonuniyatlari, yaʼni Quyoshning hamal burjiga kirishi, tun va kunning tenglashuvi, kunduzning uzaya boshlashi, tabiatda jonlanishning boshlanishi bilan bogʻliq boʻlgan. Bu esa yil boshi qachon kelishidan qatʼi nazar navroʻzni uygʻonish bayrami sifatida nishonlash uchun asos boʻlgan. Bundan tashqari, Navroʻzning chuqur ildizlariga murojaat qilsak, u eng qadimiy davrlarda – ibtidoiy odamlarning dehqonchilikka oʻtganidan soʻng dalalarda yangi ish mavsumi boshlanishidan oldin oʻtkazilgan bahor bayramlariga borib taqaladi. Navro`z qadim zamonlardan bizgacha yetib kelgan muxtasham qadriyatlarimizdan biri, baynalminal bayramdir nomi bilan bog‘laydi. Navro‘z bayrami haqidagi ma'lumotlar Abu Rayhon Beruniyning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», Umar Xayyomning «Navro‘znoma» asarida uchraydi. Mahmud Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘otit-turk» asarida Navro‘zga bag‘ishlang‘an xalq qo‘shiqlari keltirilgan.

Ajdodlarimiz Navroʻz bayramiga atab maxsus kiyimlar tikishgan va ularni kiyib, bayram qilishgan. Navroʻz taomlari ham oʻziga xos boʻlgan. Ular orasida, ayniqsa, sumalak, halim tayyorlash an’anaviy tusga kirgan. Bu bayramda bolalarning ishtiroki juda faol boʻlgan. Ular Navroʻz bayramida turli ommaviy bayram oʻyinlari oʻynaganlar. Ot oʻyin, chillak, qoʻgʻirchoq, tosh oʻyin, lapar aytish va boshqalar shular jumlasidandir. Bolalar, oʻsmirlar, oʻspirinlar, boʻy qizlar sumalak pishirish marosimida faol ishtirok etish uchun ancha ilgariroq tayyorgarlik koʻrishgan. Xulosa qilib aytganda, Navro‘z qadimdan o‘zgacha shukuhda nishonlanadigan bayram bo‘lib, u hozirga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Shahzoda Abdumajidova,

“Dinshunoslik” yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Rate this item
(0 votes)

Qadimdan turkiy xalqlar bahor, ko‘klam bayrami hisoblangan Navro‘zni o‘zgacha xursandchilik bilan nishonlab kelganlar. Navro‘z so‘zi fors-tojik tilidan olingan bo‘lib, “yangi kun” degan ma'noni bildiradi. Shu sabali ham uni ko‘plab ajdodlarimiz “yangi yil bayrami” deb ham ataganlar”. U qadim-qadimdan xolis niyatli kishilarning sevimli ayyomi boʻlib kelgan. Oʻsha kunlarda hatto urush-janjallar ham toʻxtalgan, gina-qudratlar kechirib yuborilgan. Shohlar el ichidan eng munosib kishilarni taqdirlashgan, ayrim mahbuslarning gunohidan oʻtishgan.

Bahor va yangi ayyom har bir yurakdan muhim joy olgan quvonchli damlarda koʻpchilikning “Navroʻz qayerda va qachon paydo boʻlgan ekan?” - degan savolga “Saodat” jurnalida eʼlon qilingan “Ona qutining saxovati” maqolasida bunga asosli javob berilgan. Unda jumladan: “Keyingi yillarda olib borilgan arxeologik va etnografik izlanishlar Navroʻz bayrami ilk bor xuddi shu zaminda Niso (yaʼni, ayol shahri poytaxti boʻlmish Parfiyona) grek va Ovrupa faylasuflari asarlarida Parfiyada nishonlanganini ashyoviy topilmalar tasdiqladi. Bunga Burgut qal’a, Jomboq qal’a va Niso qoʻrgʻonlarida bunyod qilingan va shu kunlargacha saqlanib qolgan “olov uy” lari yaqqol misol boʻla oladi. Burgut qal’a markazida moviy gumbazli maqbara boʻlgan. Maqbara mehrobida Ona qutining koʻtarilgan qoʻlida Zumrad tosh boʻlgan. Bahorgi teng kunlikda shamsiy hisob bilan hamal oyining birinchi kuni, hozirgi taqvimimiz boʻyicha 22-martda maqbara gumbazidagi tuynukdan quyosh nuri Ona quti qoʻlidagi Zumrad toshiga tushib, sumalak pishirish uchun tayyor turgan qozonning oʻtxonasiga oʻt yoqqan”, deyilgan. Firdavsiyning “Shohnoma”sida yangi yil bayrami shoh Jamshid nomi bilan bogʻlanadi. Jumladan, Jamshid yurtga yaxshilik qilish maqsadida odamlarga kasb oʻrgatadi, temir eritib qurol yasatadi, ip yigirtirib kiyim toʻqitadi, imoratlar barpo qiladi, tabiblik sirlarini ochadi, kema yasaydi, bogʻ bunyod qiladi. Nihoyat, “ishlari gurkirab, berganda meva” bir kuni taxt yasatib, unda osmonga koʻtariladi. Ushbu afsonaga koʻra, xuddi shu kuni Navroʻz nishonlangan. Alisher Navoiy “Tarixi mulki ajam“ (“Ajam shohlari tarixi“) asarida Jamshidning buyuk kashfiyotlari soʻngida ulugʻ Navroʻz ixtiro qilinganligini bayon qiladi. Navoiy yozishicha: “Jamshid “Chihil minor” nomli odamzod koʻrmagan va aqlbovar qilmaydigan baland bino qurib, bu imorat tugandi, olam salomin va ashrov va ahbarin yigʻib, anda azim jashn qildi. Ul vaqtkim, quyosh nuqta eʼtiqodli rabiygʻa taqvil qilib erdi, ul binoda taxt ustiga oʻltirib, adolatsayt va sadosin olamgʻa muntashir qildi va ul kunining otin navroʻz qoʻydi”.

Navroʻzning dunyoga kelishi chuqur ilmiy asoslangan koinot va tabiat qonuniyatlari, yaʼni Quyoshning hamal burjiga kirishi, tun va kunning tenglashuvi, kunduzning uzaya boshlashi, tabiatda jonlanishning boshlanishi bilan bogʻliq boʻlgan. Bu esa yil boshi qachon kelishidan qatʼi nazar navroʻzni uygʻonish bayrami sifatida nishonlash uchun asos boʻlgan. Bundan tashqari, Navroʻzning chuqur ildizlariga murojaat qilsak, u eng qadimiy davrlarda – ibtidoiy odamlarning dehqonchilikka oʻtganidan soʻng dalalarda yangi ish mavsumi boshlanishidan oldin oʻtkazilgan bahor bayramlariga borib taqaladi. Navro`z qadim zamonlardan bizgacha yetib kelgan muxtasham qadriyatlarimizdan biri, baynalminal bayramdir nomi bilan bog‘laydi. Navro‘z bayrami haqidagi ma'lumotlar Abu Rayhon Beruniyning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», Umar Xayyomning «Navro‘znoma» asarida uchraydi. Mahmud Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘otit-turk» asarida Navro‘zga bag‘ishlang‘an xalq qo‘shiqlari keltirilgan.

Ajdodlarimiz Navroʻz bayramiga atab maxsus kiyimlar tikishgan va ularni kiyib, bayram qilishgan. Navroʻz taomlari ham oʻziga xos boʻlgan. Ular orasida, ayniqsa, sumalak, halim tayyorlash an’anaviy tusga kirgan. Bu bayramda bolalarning ishtiroki juda faol boʻlgan. Ular Navroʻz bayramida turli ommaviy bayram oʻyinlari oʻynaganlar. Ot oʻyin, chillak, qoʻgʻirchoq, tosh oʻyin, lapar aytish va boshqalar shular jumlasidandir. Bolalar, oʻsmirlar, oʻspirinlar, boʻy qizlar sumalak pishirish marosimida faol ishtirok etish uchun ancha ilgariroq tayyorgarlik koʻrishgan. Xulosa qilib aytganda, Navro‘z qadimdan o‘zgacha shukuhda nishonlanadigan bayram bo‘lib, u hozirga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Shahzoda Abdumajidova,

“Dinshunoslik” yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Faqja 1 di 81

banner tiu

Biz bilan bog'lanish

      

       100011, Toshkent shahar,

       Abdulla Qodiriy ko'chasi, 11-uy

       Tel: +998 (71) 244-00-91

       e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

       fax: 244-00-65

 

Top