SJ News II - шаблон joomla Авто
///// Tashkent Islamic University Motto ///// «ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ, ГАРМОНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ» ///// ISHONCH TELEFONI: +(371)-244-00-56 SOAT 09:00 DAN 17:00 GACHA ///// “HIGH SPIRITUALITY, HARMONY OF VALUES AND TOLERANCE ///// “YUKSAK MA’NAVIYAT, QADRIYATLAR UYG’UNLIGI VA BAG’RIKENGLIK”

TAVSIYA ETAMIZ

Н.Низомиддинов китоблари ҳақида маълумотлар

“Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш ЮНЕСКО” кафедраси катта ўқитувчиси, филология фанлари доктори Нажмиддин Низомиддиновнинг китоблари рўйхати қуйида эълон қилинмоқда

 

Nizom11

Китоб номи: Жанубий, Жануби Шарқий ва Шарқий осиё халқлари қадимги тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Мундарижа

I боб

I.Жанубий Осиё мамлакатлари:

1.Кириш.............................................................................3-7

 2.Ҳиндистон.....................................................................7-18

  3.«Ария» - орийлар юриши...........................................18-25

4.Ҳинд давлатчилиги тарихи.......................................25-27

5.Магадҳа давлати........................................................27-30

6.Нандалар давлати.......................................................30-34

7.Маурийлар давлати....................................................34-44

8.Кушонлар давлати......................................................44-50

9.Гупталар давлати........................................................50-55

10.Жанубий Ҳиндистон давлатлари..............................55-70

11.Дунё динларини ырганиш тарихига доир...............70-87

12. Веда даври...............................................................88-116

13.Браҳманизм.............................................................117-127

14.Жайнизм..................................................................128-137

15.Буддизм...................................................................138-163

16.Йогашастр...............................................................163-171

17.Ҳиндуизм.................................................................171-180

18.Ҳиндистонда ислом.................................................180-188

19.Деҳли султонлиги....................................................189-199

20.Бҳактизм...................................................................200-203

21.Сикҳийзм..................................................................203-210

22.Бобурийлар сулоласи..............................................211-237

23.Ҳиндуизм ва ислом.................................................238-255

24.«Ҳинд тасаввуфи»...................................................256-270

25.«Бир миллат – икки диний эътиқод»....................270-284

26.Йога ва тасаввуф таълимотининг муштарак

жиҳатлари.....................................................................284-321

27.«Ҳинд-мусулмон маданияти»................................321-337

28.«Ҳинд -мусулмон адабиёти».................................337-352

29.«Бобурийлар миниатюра мактаби».......................353-360

30.«Ҳинд мусулмон мусиқаси»..................................360-373

31.Шри Ланка.............................................................373-377

32.Шри Ланкада буддизм............................................377-381

33.Непал........................................................................382-383

34.Непал диний эътиқодлари......................................383-385

35.Бутан қироллиги.....................................................385-388

36.Бутан диний эътиқодлари.......................................389-390

II боб. Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари:

1.Индонезия................................................................390-396

2.Индонезияда ислом..................................................397-400

3.Вьетнам....................................................................400-405

4.Вьетнам диний эътиқодлари...................................406-408

5.Бирма.......................................................................408-411

6.Бирма диний эътиқодлари......................................411-415

7.Малайзия.................................................................415-417

8.Малайзия диний эътиқодлари................................417-419

9.Таиланд...................................................................420-422

10.Таиланд диний эътиқодлари.................................422-423

11.Камбоджа...............................................................423-426

12.Камбоджа диний эъти=одлари..............................426-428

13.Лаос.........................................................................429-430

14.Лаос диний эътиодлари..........................................430-432

15.Филиппинлар........................................................432-434

16.Филиппинларда диний эътиод..............................434-435

 III боб. Шарқий Осиё мамлакатлари:

1.Хитой.......................................................................436-442

2.Хитой давлатчилик тарихи....................................442-443

3.Шан-Ин сулоласи...................................................443-447

4.Чжоу сулоласи........................................................448-455

5.Цин сулоласи..........................................................455-459

6.Хан сулоласи...........................................................459-465

7.Цин Бэн Цзи............................................................466-469

8.Хитой диний мифологияси...................................469-473

9.Конфуций таълимоти............................................474-490

10.Даосизм..................................................................490-508

11.«Хитой буддизми»................................................508-519

12.Хитойда ислом......................................................520-522

13.Қадимги Хитой маданияти..................................522-527

14.Тибет......................................................................528-530

15.Ламаизм..................................................................530-537

16.Корея......................................................................538-541

17.Корейс диний мифологияси................................541-544

18.Корейяда Конфуций таълимоти.........................545-547

19.«Корейс буддизми»..............................................548-552

20.Кореяда ислом......................................................553-554

21.Япония.................................................................555-558

22.Синтоизм..............................................................558-566

23. «Япон буддизми»................................................566-574

24.Японияда ислом...................................................575-577

25.Сўнги сўз ўрнида.................................................577-581

26.Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари ҳақида

маълумот..................................................................582-596

27.Инглиз тилида мухтасар маълумот...................597-601

28.Диний-фалсафий атамалар тафсилий изоҳи... .602-610

29.Адабиётлар рўйхати..................................... ......611-622

Nizom22

Китоб номи: Қадимги Ҳиндистон тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

 Мундарижа

1.Кириш………………………………….…….............3-7

2.Қадимги Ҳиндистон тарихи....................................7-19

3.«Ария» – орийлар юриши………………….........19-26

4.Ҳинд давлатчилик тарихи………………….........26-82

5.Веда даври……………………………………....82-105

6.Табақа тизими – ҳинд жамияти асоси..............105-115

7.Браҳманизм………………………………...…..115-125

8.Жайнизм…………………………………….....126-136  

9.Буддизм…………………………………...…....137-164 

10.Йогашастр………………………………..…...164-183  

11.Ҳиндуизм………………………………..........184-195

12.Ҳиндистонда ислом……………………..…...195-210

13.Деҳли султонлиги…………………................210-224

14.Бҳактизм…………………...............................224-229

15.Сикҳизм……………………………….….......229-239

16.Буюк бобурийлар сулоласи…………….........239-297

17.Бобурийлар салтанати инқирози………........297-302

 18.Европаликларнинг Ҳиндистонга кириб келиши

тарихига доир........................................................302-308

19.Ҳиндуизмга хос монотеистик унсурлар …...309-318

20.«Ҳинд тасаввуфи» тарихи……………….......318-345

21.«Икки диний эътиқод – бир миллат»….........345-358

22.«Ҳинд-мусулмон маданияти»…………….....358-376

23.Ҳинд-мусулмон адабиёти……………............376-395

24.Ҳинд-мусулмон миниатюра санъатида «Бобурий-

лар мактаби»......................................................395-402

25.Ҳинд-мусулмон мусиқа санъати…….............403-416

26.  Ҳинд ва ҳинд-мусулмон меъморчилиги

тарихи.....................................................................416-420

  27.Мустақиллик йилларида ўзбек  ҳиндшунос-

лиги.........................................................................420-424

28.Сўнги сўз ўрнида.....................................................427

29.Монография ҳақида инглиз тилида мухтасар

маълумот............................................................428-431

30.Ҳиндистон тарихига доир муҳим саналар.....432-435

31.Диний-фалсафий атамаларнинг тафсилий

изоҳи………......................................................435-443

 32.Ҳиндистон Республикаси ҳақида мухтасар

маълумот….......................................................444-445

33.Адабиётлар рўйхати……….............................446-457

Nizom33

Китоб номи: Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти                

Мундарижа

1.Кириш..........................................................................3-5

2.Қадимги Хитой тарихи.............................................5-13

3.Хитой давлатчилиги тарихи ................................13-18

4.Шан-Ин сулоласи...................................................19-28

5.Чжоу сулоласи.........................................................28-46

6.Чжанго – жангари подшоликлар даври………....46-53

7.Цин сулоласи...........................................................53-67

8.Буюк Хитой девори.................................................67-72

9.Хан сулоласи............................................................72-90

10.Уч подшолик даври...............................................90-92

11.Суй сулоласи........................................................92-101

12.Тибетнинг мухтасар тарихи.............................101-105

13.Буюк ипак йўли .................................................105-111

14.Қадимги Хитой ижтимоий-сиёсий

тизими......................................................................112-136

15.Хитой диний мифологияси...............................137-145

16.Конфуций таълимоти........................................145-200

17.«Лун юй» матнидан айрим парчалар...............201-215

18.Конфуций ҳаёти ва фаолияти

хронологияси...........................................................215-217

19.Кореяда конфуцийлик......................................219-224

20.Даосизм................................................................224-271

21.«Дао-дэ цзин» матнидан айрим парчалар........271-283

  1. Хитой буддизми......................... .......................283-307

23.Ламаизм -Тибет буддизми.................................307-313

  1. Хитойда ислом...................................................317-319

25.Қадимги хитой маданияти.................................319-332

26.Хитой адабиёти...................................................332-345

27.Хитой мусиқаси..................................................345-350

28.Хитой миниатюра санъати................................350-353

29.Хитой меъморчилиги.........................................353-360

30.Хитой ҳунармандчилиги....................................360-361

31.Мустақиллик йилларида хитойшунослик........362-364

32.Сўнги сўз ўрнида........................................................365

33.Монографиянинг инглиз тилидаги мухтасар

мазмуни.....................................................................366-367

34.Тарихий, диний-фалсафий, ижтимоий-сиёсий

атамаларнинг  изоҳли тавсифи...............................368-374

35.Хитой Халқ Республикаси ҳақида қисқача

 маълумот...................................................................375-378

36.Адабиётлар рўйхати.............................................377-382

 Nizom44

китоб номи: Қадимги Корея тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

 Мундарижа

     1.Кириш............................................................3

     2.«Корейс ярим ороли» ибтидоси..............3-4

     3.Қадимги корейслар миграцияси............4-12

     4.Кореяда қабила тизими.........................12-20

     5.Корейс диний мифологияси.................20-38

     6.Корейс конфуцийлиги...........................38-53

     7.Корейс буддизми....................................53-91

     8.Корейс даосизми..................................91-101

     9.Кореяда ислом....................................101-104

     10.Корейс давлатчилиги тарихи.........104-106

     11.Пуё ва «Уч хонлик» – корейс

      давлатчилигининг асоси.....................106-111

     12.Чосон давлати..................................111-125

     13.Когурё давлати................................126-155

     14.Пэкче давлати..................................155-164

     15.Силла давлати..................................164-172

     16.Бирлашган Силла............................178-197

     17.Корё давлати....................................197-222

     18.Чосондан «Чосон»гача...................222-229

     19.Корейс маданияти...........................229-234

     20.Корейс халқ оғзаки ижоди.............234-243

     21.Корейс адабиёти.............................243-249

     22.Корейс мусиқа, қўшиқ ва рақс

     санъати..................................................249-258

     23.Шаманизм, конфуцийлик ва буддизм

     қўшиқ ва рақс санъати........................259-262

    24.Корейс қўғирчоқ театри..................263-267

    25.Корейс хуснихат санъати...............268-269  

    26.Корейс тасвирий санъати...............269-276

    27.Корейс ҳайкалтарошлиги..............277-283

     28.Корейс меъморчилиги...................283-289

     29.Корейс илм-фани...........................289-298

     30.Корейс тарихнавислиги................298-323

     31.Корейс ҳунармандчилиги.............323-326

     32.Корейс миллий либослари...........326-328

     33.Корейс миллий таомлари.............328-333

     34.Корейс давлатчилиги тарихи хронология-

     си......  ..................................................334-339

     35.Марказий Осиё ва Корея тарихий алоқалари тарихига доир.

      ..................340-341

     36.Ўзбекистонда корейсшунослик юзасидан нашр этилган илмий тадқиқотлар рўйхати

       ................................................341-342    

     37.Тарихий, диний-фалсафий, адабий

     атамаларнинг изоҳли тавсифи..........342-349

     38.Корейс ярим ороли ландшафти ҳақида

     мухтасар маълумот.............................349-354

     39.Корея Халқ Демократик Республикаси

     ҳақида мухтасар маълуомот..............354-355

     40.Корея Республикаси ҳақида мухтасар

     маълумот..............................................355-356

     41.Сўнги сўз ўрнида...........................356-359    

     42.Монография ҳақида инглиз тилида мухтасар

      маълумот.............................................360-362    

     43.Адабиётлар рўйхати......................363-368

Nizom55

Китоб номи: Қадимги Япония тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Мундарижа

     1.Кириш..........................................................................3

     2.Япон оролларининг тарихи ва табиати..................14

     3.Япон халқининг шаклланиш тарихи......................21

     4.Япон давлатчилик тарихи........................................32

     5.«Кокутай» –  миллат бирлиги ва япон

     давлатчилиги тамойиллари....................................34-40

     6.Ямато даври.........................................................40-57

     7.Асука даври............................................................57-71

     8.Нара даври..............................................................71-80

     9.Фужирава хонадони фаолияти............................80-85

     10.Хэйан даври..........................................................85-94

     11.Камакура даври...................................................94-97

     12.Тайра даври .......................................................97-105

     13.Тогука даври.....................................................106-127

     14.Синтоизм – япон диний эътиқоди..................127-145

     15.«Япон буддизими»...........................................146-167

     16.«Дзен буддизими»...........................................167-176

     17.«Япон конфуцийлиги»....................................176-183

     18.Япон даосизми.................................................183-185    

     19.Японияда хрестианлик.....................................185-202

    20.Адамс тақдири...................................................202-205

    21.Японияда ислом.................................................205-212

     22.«Тайко Ёро ро» – илк япон ҳуқуқшунослиги

     манбаи....................................................................212-219

     23.Япон маданияти................................................219-225

     24.Япон алифбоси ва китобат санъати................225-229

     25.Японияда илм-фан............................................229-232

     26.Япон адабиёти...................................................232-246

     27.Япон қўшиқ ва рақс санъати...........................246-253

     28.Япон театр санъати..........................................253-258

     29.Япон тасвирий санъати....................................258-264

     30.Япон ҳунармандчилиги....................................264-268

     31.Япон меъморчилиги.........................................269-271

     32.Япон ҳайкалтарошлиги...................................271-281

     33.Япон чой ичиш маросими...............................281-286

     34.Япон солномаси тавсифи................................286-287

     35.«Кожики» –  қадимий ишлар қайди..............287-295

     36.«Ниҳон сёки» – япон солномаси....................295-300

     37.«Сёку ниҳонги»- воқеалар хроникаси............300-302

     38.Япон байрамлари...............................................302-312

     39.Ўзбекистонда японшунослик............................312-313

     40.Япон тарихий хронологияси.............................315-317

     41.Глоссари..............................................................317-320

     42.Япония ҳақида мухтасар маълумот..................320-321

     43.Сўнги сўз ўрнида................................................321-322

     44.Монография ҳақида инглиз тилида ...

      мухтасар маълумот.................................................322-324

     45.Адабиётлар рўйхати...........................................325-329 

Nizom66

Китоб номи: Қадимги Индонезия тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

 Мундарижа

    1.Кириш.............................................................3-5

     2.Архипелаг ландшафти ҳақида....................5-14
                                     3.Индонезиянинг энг йирик ороллари

     ҳақида..............................................................14-25

    4.Индонезия аҳолиси ҳақида……………....25-43

    5.Индонезия диний эътиқодлари……….....44-57

    6.Индонезияда ислом……………………....57-87

    7.Европаликлар Индонезияда…………....87-107  

    8.Индонезия давлатчилик тарихи………107-115

    9.Шривижая давлати…………………….115-129

    10.Матарам давлати……………………...129-134

    11.Мажапахит давлати…………………..134-139

    12.Индонез  султонликлари……………..139-147

    13.Исломнинг Ҳиндистон ва Индонезиядаги

     муштарак хусусиятлари……………… ..147-149

    14.Индонезия савдо алоқалари………….150-152 

    15.Ёш индонез ватанпарварлари..............153-155

    16.Япония тасарруфи…………………….155-157

    17.Мустақил Индонезия………………….157-162

    18.Индонезия маданияти…………………163-212

    19.Бугунги Индонезия…………………….213-227

    20.Ўзбекистон ва Индонезия муносабатлари

    ҳақида…………………................................227-234

    21.Индонейзия Республикаси ҳақида

     маълумот………………………………….234-236

    22.Сўнги сўз ўрнида………………………237-239

    23.Индонезия тарихи хронологияси…….240-246

    24.Монография мавзуи ҳақида инглиз тилида

    мухтасар маълумот………………….........246-247

    25.Глоссари………………………………..247-249

    26.Адабиётлар рўйхати…………………...249-252

Nizom77

Кито номи: Қадимги Малайзия тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Мундарижа

Кириш.....................................................................3

Малайзиянинг жуғрофияси..............................6-9

Малайзиянинг ландшафти .............................9-13

Малайзиянинг қадимги  тарихи...................13-38

Малайзияда давлатчилик тарихи.................39-74

Малайзиядаги динлар тарихи ......................74-77

Малайзиялик ҳиндлар...................................77-79

Малайзиялик хитойлар.................................79-82

Малайзиялик европаликлар..........................82-83

Малайзияда ҳинд диний эътиқодлари….83-100

Малайзияда хитой диний эътиқодлари..101-119

Малайзияда ислом....................................119-132

Малакка султонлиги.................................132-144

Малайзияда португаллар..........................145-157

Малайзияда голландлар............................157-160

Малайзияда инглизлар..............................160-170

Малай солномаси…...................................170-173

Малайзия маданияти тарихи.....................173-179

Малайзия адабиёти.....................................179-208

Малайзия қўғирчоқ театри.........................208-211

Малайзия мусиқа санъати..........................211-219

Малай рақс санъати.....................................219-221

Малайзия ҳайкалтарошлиги.......................221-222

Малайзия меъморчилиги.............................222-225

Малайзия ҳунармандчилиги.......................225-226

Малайзия таомлари......................................226-231

Малайзия байрамлари..................................231-235

Бугунги Малайзия........................................235-257

Малайзия тарихига доир муҳим саналар ва

маълумотлар..................................................257-272

Малайзиядаги жорий тиллар........................273-279

Малайларнинг  муомала одоби ва

урф-одати.......................................................279-288

Сўнги сўз ўрнида...........................................289-290

Монография мавзуси мазмуни ҳақида инглиз

тилида қисқа маълумот................................291-292

Глоссари.........................................................293-294

Малайзия Федерацияси ҳақида

мухтасар маълумот........................................294-295

Адабиётлар рўйхати......................................296-301

                                Nizom88

Китоб номи:Буюк бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср)

Мундарижа

1.Муқаддима....................................................................3-9

2.Ҳинд давлатчилиги тарихидан................................10-40

3.Ҳиндистонда ислом..................................................40-49

4.Деҳлий султонлиги.................................................. 49-53

5.Лўдийлар сулоласи...................................................53-57

6.Бобурнинг «Ҳинд юриши»га қадар Ҳиндистондаги

ижтимоий-маънавий муҳит........................................57-65

7.Бобур Ҳиндистонда............................................... 65-110

8.Насириддин Муҳаммад Ҳумоюн.........................111-127

9.Жалолиддин Муҳаммад Акбар............................127-147

10.Нуриддин Жаҳонгир...........................................148-163

11.Шаҳобиддин Шоҳ Жаҳон...................................163-183

12.Муҳйиддин Аврангзеб Оламгир I......................183-205

13.Бобурийлар салтанати инқирози.......................206-210

14.Европаликларнинг Ҳиндистонга кириб келиши

тахига доир.................................................................210-215

15.Бобурий аёллар.....................................................215-226

16.Бобурийлар даври «Ҳинд-мусулмон мадани-

яти» .............................................................................226-230

17.Ҳинд адабиёти.......................................................231-252

18.Ҳиндистон форсийзабон адабиёти.....................252-265

19.Зуллисонайн шоирлар.........................................265-270

20.Урду адабиёти......................................................270-273

21.Ҳиндистон туркийзабон адабиёти.....................273-292

23.Бҳактий ва туркийзабон адабиётида муштарак

мавулар.......................................................................292-329

24.Ҳиндистон туркийгўй шоирларининг лирикаси,

бадиияти ва қўлёзма манбалар тавсифи.................330-409

25.Ўтган асрнинг сўнгги чорагида Ҳиндистонда топилган

 туркий қўлёзма манбалар........................................409-414

26.Байрамхон, Комрон, Форуғий ва Дийда ғазалиётидан

қўшимча намуналар..................................................415-420

27.Туркий адабиётнинг «ҳинд саҳифаси» тарихига

 хулоса........................................................................420-426

28.Бобурийлар даври «ҳинд-мусулмон мусиқа санъти»га

доир маълумотлар......................................................426-443

29.Бобурийлар миниатюра мактаби........................443-449

30.Бобурийлар меъморчилиги..................................450-458

31.Бобурийлар сулоласи вакилларининг ҳукмронлик

 даври..................................................................................459

32.Бобурийлар тарихига доир қўлёзма манбалар...460-465

33.Бобурийлар даври диний, сиёсий, ҳарбий, ижтимоий,

маъмурий, маданий ва маиший  атамаларнинг қисқача

изоҳи...........................................................................466- 486

34.Ҳиндистон тарихига доир муҳим воқеалар ва  

саналар.........................................................488-491

35.Сўнгги сўз ўрнида.................................................492-494

36.Инглиз тилида мухтасар маълумот.............................495

37.Адабиётлар рўйхати.............................................499-509

Изоҳ: Китобларни олиш ва фойдаланиш учун муаллифга мурожаат қилишингиз мумкин. Телефон рақам: 99894/608-91-27

Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi

Yangiliklar

Biz bilan bog'lanish

      

       100011, Toshkent shahar,

       Abdulla Qodiriy ko'chasi, 11-uy

       Tel: +998 (71) 244-00-91

       e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

       fax: 244-00-65

 

Top