SJ News II - шаблон joomla Авто

Tashkent Islamic University Motto ///// “HIGH SPIRITUALITY, HARMONY OF VALUES AND TOLERANCE ///// “YUKSAK MA’NAVIYAT, QADRIYATLAR UYG’UNLIGI VA BAG’RIKENGLIK” ///// ///// «ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ, ГАРМОНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ» ///// ISHONCH TELEFONI: +(371)-244-00-56 SOAT 09:00 DAN 17:00 GACHA

TAVSIYA ETAMIZ

Н.Низомиддинов китоблари ҳақида маълумотлар

“Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш ЮНЕСКО” кафедраси катта ўқитувчиси, филология фанлари доктори Нажмиддин Низомиддиновнинг китоблари рўйхати қуйида эълон қилинмоқда

 

Nizom11

Китоб номи: Жанубий, Жануби Шарқий ва Шарқий осиё халқлари қадимги тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Мундарижа

I боб

I.Жанубий Осиё мамлакатлари:

1.Кириш.............................................................................3-7

 2.Ҳиндистон.....................................................................7-18

  3.«Ария» - орийлар юриши...........................................18-25

4.Ҳинд давлатчилиги тарихи.......................................25-27

5.Магадҳа давлати........................................................27-30

6.Нандалар давлати.......................................................30-34

7.Маурийлар давлати....................................................34-44

8.Кушонлар давлати......................................................44-50

9.Гупталар давлати........................................................50-55

10.Жанубий Ҳиндистон давлатлари..............................55-70

11.Дунё динларини ырганиш тарихига доир...............70-87

12. Веда даври...............................................................88-116

13.Браҳманизм.............................................................117-127

14.Жайнизм..................................................................128-137

15.Буддизм...................................................................138-163

16.Йогашастр...............................................................163-171

17.Ҳиндуизм.................................................................171-180

18.Ҳиндистонда ислом.................................................180-188

19.Деҳли султонлиги....................................................189-199

20.Бҳактизм...................................................................200-203

21.Сикҳийзм..................................................................203-210

22.Бобурийлар сулоласи..............................................211-237

23.Ҳиндуизм ва ислом.................................................238-255

24.«Ҳинд тасаввуфи»...................................................256-270

25.«Бир миллат – икки диний эътиқод»....................270-284

26.Йога ва тасаввуф таълимотининг муштарак

жиҳатлари.....................................................................284-321

27.«Ҳинд-мусулмон маданияти»................................321-337

28.«Ҳинд -мусулмон адабиёти».................................337-352

29.«Бобурийлар миниатюра мактаби».......................353-360

30.«Ҳинд мусулмон мусиқаси»..................................360-373

31.Шри Ланка.............................................................373-377

32.Шри Ланкада буддизм............................................377-381

33.Непал........................................................................382-383

34.Непал диний эътиқодлари......................................383-385

35.Бутан қироллиги.....................................................385-388

36.Бутан диний эътиқодлари.......................................389-390

II боб. Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари:

1.Индонезия................................................................390-396

2.Индонезияда ислом..................................................397-400

3.Вьетнам....................................................................400-405

4.Вьетнам диний эътиқодлари...................................406-408

5.Бирма.......................................................................408-411

6.Бирма диний эътиқодлари......................................411-415

7.Малайзия.................................................................415-417

8.Малайзия диний эътиқодлари................................417-419

9.Таиланд...................................................................420-422

10.Таиланд диний эътиқодлари.................................422-423

11.Камбоджа...............................................................423-426

12.Камбоджа диний эъти=одлари..............................426-428

13.Лаос.........................................................................429-430

14.Лаос диний эътиодлари..........................................430-432

15.Филиппинлар........................................................432-434

16.Филиппинларда диний эътиод..............................434-435

 III боб. Шарқий Осиё мамлакатлари:

1.Хитой.......................................................................436-442

2.Хитой давлатчилик тарихи....................................442-443

3.Шан-Ин сулоласи...................................................443-447

4.Чжоу сулоласи........................................................448-455

5.Цин сулоласи..........................................................455-459

6.Хан сулоласи...........................................................459-465

7.Цин Бэн Цзи............................................................466-469

8.Хитой диний мифологияси...................................469-473

9.Конфуций таълимоти............................................474-490

10.Даосизм..................................................................490-508

11.«Хитой буддизми»................................................508-519

12.Хитойда ислом......................................................520-522

13.Қадимги Хитой маданияти..................................522-527

14.Тибет......................................................................528-530

15.Ламаизм..................................................................530-537

16.Корея......................................................................538-541

17.Корейс диний мифологияси................................541-544

18.Корейяда Конфуций таълимоти.........................545-547

19.«Корейс буддизми»..............................................548-552

20.Кореяда ислом......................................................553-554

21.Япония.................................................................555-558

22.Синтоизм..............................................................558-566

23. «Япон буддизми»................................................566-574

24.Японияда ислом...................................................575-577

25.Сўнги сўз ўрнида.................................................577-581

26.Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари ҳақида

маълумот..................................................................582-596

27.Инглиз тилида мухтасар маълумот...................597-601

28.Диний-фалсафий атамалар тафсилий изоҳи... .602-610

29.Адабиётлар рўйхати..................................... ......611-622

Nizom22

Китоб номи: Қадимги Ҳиндистон тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

 Мундарижа

1.Кириш………………………………….…….............3-7

2.Қадимги Ҳиндистон тарихи....................................7-19

3.«Ария» – орийлар юриши………………….........19-26

4.Ҳинд давлатчилик тарихи………………….........26-82

5.Веда даври……………………………………....82-105

6.Табақа тизими – ҳинд жамияти асоси..............105-115

7.Браҳманизм………………………………...…..115-125

8.Жайнизм…………………………………….....126-136  

9.Буддизм…………………………………...…....137-164 

10.Йогашастр………………………………..…...164-183  

11.Ҳиндуизм………………………………..........184-195

12.Ҳиндистонда ислом……………………..…...195-210

13.Деҳли султонлиги…………………................210-224

14.Бҳактизм…………………...............................224-229

15.Сикҳизм……………………………….….......229-239

16.Буюк бобурийлар сулоласи…………….........239-297

17.Бобурийлар салтанати инқирози………........297-302

 18.Европаликларнинг Ҳиндистонга кириб келиши

тарихига доир........................................................302-308

19.Ҳиндуизмга хос монотеистик унсурлар …...309-318

20.«Ҳинд тасаввуфи» тарихи……………….......318-345

21.«Икки диний эътиқод – бир миллат»….........345-358

22.«Ҳинд-мусулмон маданияти»…………….....358-376

23.Ҳинд-мусулмон адабиёти……………............376-395

24.Ҳинд-мусулмон миниатюра санъатида «Бобурий-

лар мактаби»......................................................395-402

25.Ҳинд-мусулмон мусиқа санъати…….............403-416

26.  Ҳинд ва ҳинд-мусулмон меъморчилиги

тарихи.....................................................................416-420

  27.Мустақиллик йилларида ўзбек  ҳиндшунос-

лиги.........................................................................420-424

28.Сўнги сўз ўрнида.....................................................427

29.Монография ҳақида инглиз тилида мухтасар

маълумот............................................................428-431

30.Ҳиндистон тарихига доир муҳим саналар.....432-435

31.Диний-фалсафий атамаларнинг тафсилий

изоҳи………......................................................435-443

 32.Ҳиндистон Республикаси ҳақида мухтасар

маълумот….......................................................444-445

33.Адабиётлар рўйхати……….............................446-457

Nizom33

Китоб номи: Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти                

Мундарижа

1.Кириш..........................................................................3-5

2.Қадимги Хитой тарихи.............................................5-13

3.Хитой давлатчилиги тарихи ................................13-18

4.Шан-Ин сулоласи...................................................19-28

5.Чжоу сулоласи.........................................................28-46

6.Чжанго – жангари подшоликлар даври………....46-53

7.Цин сулоласи...........................................................53-67

8.Буюк Хитой девори.................................................67-72

9.Хан сулоласи............................................................72-90

10.Уч подшолик даври...............................................90-92

11.Суй сулоласи........................................................92-101

12.Тибетнинг мухтасар тарихи.............................101-105

13.Буюк ипак йўли .................................................105-111

14.Қадимги Хитой ижтимоий-сиёсий

тизими......................................................................112-136

15.Хитой диний мифологияси...............................137-145

16.Конфуций таълимоти........................................145-200

17.«Лун юй» матнидан айрим парчалар...............201-215

18.Конфуций ҳаёти ва фаолияти

хронологияси...........................................................215-217

19.Кореяда конфуцийлик......................................219-224

20.Даосизм................................................................224-271

21.«Дао-дэ цзин» матнидан айрим парчалар........271-283

  1. Хитой буддизми......................... .......................283-307

23.Ламаизм -Тибет буддизми.................................307-313

  1. Хитойда ислом...................................................317-319

25.Қадимги хитой маданияти.................................319-332

26.Хитой адабиёти...................................................332-345

27.Хитой мусиқаси..................................................345-350

28.Хитой миниатюра санъати................................350-353

29.Хитой меъморчилиги.........................................353-360

30.Хитой ҳунармандчилиги....................................360-361

31.Мустақиллик йилларида хитойшунослик........362-364

32.Сўнги сўз ўрнида........................................................365

33.Монографиянинг инглиз тилидаги мухтасар

мазмуни.....................................................................366-367

34.Тарихий, диний-фалсафий, ижтимоий-сиёсий

атамаларнинг  изоҳли тавсифи...............................368-374

35.Хитой Халқ Республикаси ҳақида қисқача

 маълумот...................................................................375-378

36.Адабиётлар рўйхати.............................................377-382

 Nizom44

китоб номи: Қадимги Корея тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

 Мундарижа

     1.Кириш............................................................3

     2.«Корейс ярим ороли» ибтидоси..............3-4

     3.Қадимги корейслар миграцияси............4-12

     4.Кореяда қабила тизими.........................12-20

     5.Корейс диний мифологияси.................20-38

     6.Корейс конфуцийлиги...........................38-53

     7.Корейс буддизми....................................53-91

     8.Корейс даосизми..................................91-101

     9.Кореяда ислом....................................101-104

     10.Корейс давлатчилиги тарихи.........104-106

     11.Пуё ва «Уч хонлик» – корейс

      давлатчилигининг асоси.....................106-111

     12.Чосон давлати..................................111-125

     13.Когурё давлати................................126-155

     14.Пэкче давлати..................................155-164

     15.Силла давлати..................................164-172

     16.Бирлашган Силла............................178-197

     17.Корё давлати....................................197-222

     18.Чосондан «Чосон»гача...................222-229

     19.Корейс маданияти...........................229-234

     20.Корейс халқ оғзаки ижоди.............234-243

     21.Корейс адабиёти.............................243-249

     22.Корейс мусиқа, қўшиқ ва рақс

     санъати..................................................249-258

     23.Шаманизм, конфуцийлик ва буддизм

     қўшиқ ва рақс санъати........................259-262

    24.Корейс қўғирчоқ театри..................263-267

    25.Корейс хуснихат санъати...............268-269  

    26.Корейс тасвирий санъати...............269-276

    27.Корейс ҳайкалтарошлиги..............277-283

     28.Корейс меъморчилиги...................283-289

     29.Корейс илм-фани...........................289-298

     30.Корейс тарихнавислиги................298-323

     31.Корейс ҳунармандчилиги.............323-326

     32.Корейс миллий либослари...........326-328

     33.Корейс миллий таомлари.............328-333

     34.Корейс давлатчилиги тарихи хронология-

     си......  ..................................................334-339

     35.Марказий Осиё ва Корея тарихий алоқалари тарихига доир.

      ..................340-341

     36.Ўзбекистонда корейсшунослик юзасидан нашр этилган илмий тадқиқотлар рўйхати

       ................................................341-342    

     37.Тарихий, диний-фалсафий, адабий

     атамаларнинг изоҳли тавсифи..........342-349

     38.Корейс ярим ороли ландшафти ҳақида

     мухтасар маълумот.............................349-354

     39.Корея Халқ Демократик Республикаси

     ҳақида мухтасар маълуомот..............354-355

     40.Корея Республикаси ҳақида мухтасар

     маълумот..............................................355-356

     41.Сўнги сўз ўрнида...........................356-359    

     42.Монография ҳақида инглиз тилида мухтасар

      маълумот.............................................360-362    

     43.Адабиётлар рўйхати......................363-368

Nizom55

Китоб номи: Қадимги Япония тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Мундарижа

     1.Кириш..........................................................................3

     2.Япон оролларининг тарихи ва табиати..................14

     3.Япон халқининг шаклланиш тарихи......................21

     4.Япон давлатчилик тарихи........................................32

     5.«Кокутай» –  миллат бирлиги ва япон

     давлатчилиги тамойиллари....................................34-40

     6.Ямато даври.........................................................40-57

     7.Асука даври............................................................57-71

     8.Нара даври..............................................................71-80

     9.Фужирава хонадони фаолияти............................80-85

     10.Хэйан даври..........................................................85-94

     11.Камакура даври...................................................94-97

     12.Тайра даври .......................................................97-105

     13.Тогука даври.....................................................106-127

     14.Синтоизм – япон диний эътиқоди..................127-145

     15.«Япон буддизими»...........................................146-167

     16.«Дзен буддизими»...........................................167-176

     17.«Япон конфуцийлиги»....................................176-183

     18.Япон даосизми.................................................183-185    

     19.Японияда хрестианлик.....................................185-202

    20.Адамс тақдири...................................................202-205

    21.Японияда ислом.................................................205-212

     22.«Тайко Ёро ро» – илк япон ҳуқуқшунослиги

     манбаи....................................................................212-219

     23.Япон маданияти................................................219-225

     24.Япон алифбоси ва китобат санъати................225-229

     25.Японияда илм-фан............................................229-232

     26.Япон адабиёти...................................................232-246

     27.Япон қўшиқ ва рақс санъати...........................246-253

     28.Япон театр санъати..........................................253-258

     29.Япон тасвирий санъати....................................258-264

     30.Япон ҳунармандчилиги....................................264-268

     31.Япон меъморчилиги.........................................269-271

     32.Япон ҳайкалтарошлиги...................................271-281

     33.Япон чой ичиш маросими...............................281-286

     34.Япон солномаси тавсифи................................286-287

     35.«Кожики» –  қадимий ишлар қайди..............287-295

     36.«Ниҳон сёки» – япон солномаси....................295-300

     37.«Сёку ниҳонги»- воқеалар хроникаси............300-302

     38.Япон байрамлари...............................................302-312

     39.Ўзбекистонда японшунослик............................312-313

     40.Япон тарихий хронологияси.............................315-317

     41.Глоссари..............................................................317-320

     42.Япония ҳақида мухтасар маълумот..................320-321

     43.Сўнги сўз ўрнида................................................321-322

     44.Монография ҳақида инглиз тилида ...

      мухтасар маълумот.................................................322-324

     45.Адабиётлар рўйхати...........................................325-329 

Nizom66

Китоб номи: Қадимги Индонезия тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

 Мундарижа

    1.Кириш.............................................................3-5

     2.Архипелаг ландшафти ҳақида....................5-14
                                     3.Индонезиянинг энг йирик ороллари

     ҳақида..............................................................14-25

    4.Индонезия аҳолиси ҳақида……………....25-43

    5.Индонезия диний эътиқодлари……….....44-57

    6.Индонезияда ислом……………………....57-87

    7.Европаликлар Индонезияда…………....87-107  

    8.Индонезия давлатчилик тарихи………107-115

    9.Шривижая давлати…………………….115-129

    10.Матарам давлати……………………...129-134

    11.Мажапахит давлати…………………..134-139

    12.Индонез  султонликлари……………..139-147

    13.Исломнинг Ҳиндистон ва Индонезиядаги

     муштарак хусусиятлари……………… ..147-149

    14.Индонезия савдо алоқалари………….150-152 

    15.Ёш индонез ватанпарварлари..............153-155

    16.Япония тасарруфи…………………….155-157

    17.Мустақил Индонезия………………….157-162

    18.Индонезия маданияти…………………163-212

    19.Бугунги Индонезия…………………….213-227

    20.Ўзбекистон ва Индонезия муносабатлари

    ҳақида…………………................................227-234

    21.Индонейзия Республикаси ҳақида

     маълумот………………………………….234-236

    22.Сўнги сўз ўрнида………………………237-239

    23.Индонезия тарихи хронологияси…….240-246

    24.Монография мавзуи ҳақида инглиз тилида

    мухтасар маълумот………………….........246-247

    25.Глоссари………………………………..247-249

    26.Адабиётлар рўйхати…………………...249-252

Nizom77

Кито номи: Қадимги Малайзия тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Мундарижа

Кириш.....................................................................3

Малайзиянинг жуғрофияси..............................6-9

Малайзиянинг ландшафти .............................9-13

Малайзиянинг қадимги  тарихи...................13-38

Малайзияда давлатчилик тарихи.................39-74

Малайзиядаги динлар тарихи ......................74-77

Малайзиялик ҳиндлар...................................77-79

Малайзиялик хитойлар.................................79-82

Малайзиялик европаликлар..........................82-83

Малайзияда ҳинд диний эътиқодлари….83-100

Малайзияда хитой диний эътиқодлари..101-119

Малайзияда ислом....................................119-132

Малакка султонлиги.................................132-144

Малайзияда португаллар..........................145-157

Малайзияда голландлар............................157-160

Малайзияда инглизлар..............................160-170

Малай солномаси…...................................170-173

Малайзия маданияти тарихи.....................173-179

Малайзия адабиёти.....................................179-208

Малайзия қўғирчоқ театри.........................208-211

Малайзия мусиқа санъати..........................211-219

Малай рақс санъати.....................................219-221

Малайзия ҳайкалтарошлиги.......................221-222

Малайзия меъморчилиги.............................222-225

Малайзия ҳунармандчилиги.......................225-226

Малайзия таомлари......................................226-231

Малайзия байрамлари..................................231-235

Бугунги Малайзия........................................235-257

Малайзия тарихига доир муҳим саналар ва

маълумотлар..................................................257-272

Малайзиядаги жорий тиллар........................273-279

Малайларнинг  муомала одоби ва

урф-одати.......................................................279-288

Сўнги сўз ўрнида...........................................289-290

Монография мавзуси мазмуни ҳақида инглиз

тилида қисқа маълумот................................291-292

Глоссари.........................................................293-294

Малайзия Федерацияси ҳақида

мухтасар маълумот........................................294-295

Адабиётлар рўйхати......................................296-301

                                Nizom88

Китоб номи:Буюк бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср)

Мундарижа

1.Муқаддима....................................................................3-9

2.Ҳинд давлатчилиги тарихидан................................10-40

3.Ҳиндистонда ислом..................................................40-49

4.Деҳлий султонлиги.................................................. 49-53

5.Лўдийлар сулоласи...................................................53-57

6.Бобурнинг «Ҳинд юриши»га қадар Ҳиндистондаги

ижтимоий-маънавий муҳит........................................57-65

7.Бобур Ҳиндистонда............................................... 65-110

8.Насириддин Муҳаммад Ҳумоюн.........................111-127

9.Жалолиддин Муҳаммад Акбар............................127-147

10.Нуриддин Жаҳонгир...........................................148-163

11.Шаҳобиддин Шоҳ Жаҳон...................................163-183

12.Муҳйиддин Аврангзеб Оламгир I......................183-205

13.Бобурийлар салтанати инқирози.......................206-210

14.Европаликларнинг Ҳиндистонга кириб келиши

тахига доир.................................................................210-215

15.Бобурий аёллар.....................................................215-226

16.Бобурийлар даври «Ҳинд-мусулмон мадани-

яти» .............................................................................226-230

17.Ҳинд адабиёти.......................................................231-252

18.Ҳиндистон форсийзабон адабиёти.....................252-265

19.Зуллисонайн шоирлар.........................................265-270

20.Урду адабиёти......................................................270-273

21.Ҳиндистон туркийзабон адабиёти.....................273-292

23.Бҳактий ва туркийзабон адабиётида муштарак

мавулар.......................................................................292-329

24.Ҳиндистон туркийгўй шоирларининг лирикаси,

бадиияти ва қўлёзма манбалар тавсифи.................330-409

25.Ўтган асрнинг сўнгги чорагида Ҳиндистонда топилган

 туркий қўлёзма манбалар........................................409-414

26.Байрамхон, Комрон, Форуғий ва Дийда ғазалиётидан

қўшимча намуналар..................................................415-420

27.Туркий адабиётнинг «ҳинд саҳифаси» тарихига

 хулоса........................................................................420-426

28.Бобурийлар даври «ҳинд-мусулмон мусиқа санъти»га

доир маълумотлар......................................................426-443

29.Бобурийлар миниатюра мактаби........................443-449

30.Бобурийлар меъморчилиги..................................450-458

31.Бобурийлар сулоласи вакилларининг ҳукмронлик

 даври..................................................................................459

32.Бобурийлар тарихига доир қўлёзма манбалар...460-465

33.Бобурийлар даври диний, сиёсий, ҳарбий, ижтимоий,

маъмурий, маданий ва маиший  атамаларнинг қисқача

изоҳи...........................................................................466- 486

34.Ҳиндистон тарихига доир муҳим воқеалар ва  

саналар.........................................................488-491

35.Сўнгги сўз ўрнида.................................................492-494

36.Инглиз тилида мухтасар маълумот.............................495

37.Адабиётлар рўйхати.............................................499-509

Изоҳ: Китобларни олиш ва фойдаланиш учун муаллифга мурожаат қилишингиз мумкин. Телефон рақами: 99894/608-91-27

Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi

Yangiliklar

Biz bilan bog'lanish

      

       100011, Toshkent shahar,

       Abdulla Qodiriy ko'chasi, 11-uy

       Tel: +998 (71) 244-00-91

       e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

       fax: 244-00-65

 

Top